Bouwen is veel meer dan het metselen van stenen. We willen toekomstbestendig bouwen in een groene en gezonde omgeving. Met een warm welkom voor patiënten en bezoekers en in een aangename werkomgeving voor onze medewerkers.

Scroll verder

belangrijk

Wat vinden we

Thema’s

Jouw zorg gaat verder dan de grenzen van afdelingen en ons ziekenhuis. We leggen de verbinding met de andere partners in jouw zorgproces. Opleiden en kennis delen doen we continu en samen. De sleutel tot succesvol samenwerken zit ‘m vaak in het elkaar beter leren kennen en schouder aan schouder werken. Zorgprofessionals kunnen elkaar op de werkvloer makkelijk formeel en informeel treffen en fysiek in elkaars nabijheid werken. In de kliniek werken de zorgprofessionals vanaf 2031 zoveel mogelijk als één team over de gehele laag samen.

Opleiden
Het ETZ is het traumacentrum van Brabant en een topklinisch opleidingsziekenhuis. Opleiden is een van de manieren om verpleegkundigen aan het ETZ te binden. Opleiden doen we binnen het ETZ veelal op de werkvloer. Veel afdelingen hebben een zogenoemd Zorg Innovatie Centrum (ZIC) of een Teaching On the Floor (TOF). Deze leeromgevingen maken het mogelijk om veel meer zorgprofessionals, die we hard nodig hebben, in een keer op te leiden. Het samen met elkaar leren staat centraal. Daarnaast is er ruimte voor leren op of dichtbij de werkplek, ook voor het grote aantal studenten dat we binnen het ETZ opleiden.

Thema’s

Wat vinden we

belangrijk

Bouwen is veel meer dan het metselen van stenen. We willen toekomstbestendig bouwen in een groene en gezonde omgeving. Met een warm welkom voor patiënten en bezoekers en in een aangename werkomgeving voor onze medewerkers.

Gastvrijheid

Gastvrijheid betekent een warm welkom voor iedereen. Mensen voelen zich welkom, veilig en op hun gemak in de nieuwbouw. De binnen- én buitenruimten lopen vloeiend in elkaar over en stralen rust uit. In de huisvesting en de zorg staat de menselijke maat voorop, stemmen we comfort en sfeer af op de situatie van de patiënt. Zij kunnen makkelijk hun weg vinden in de nieuwbouw.

Samen werken en leren

Vitaliteit

Ook vitaliteit krijgt een plek in de nieuwbouw. Wat kunnen we doen om onze patiënten en medewerkers zo vitaal en gezond mogelijk te laten zijn? We willen dat patiënten zich uitgenodigd voelen om te bewegen. Dat het nieuwe gebouw ons verleidt tot het maken van gezonde keuzes op het gebied van bewegen, ontspanning, voeding en ergonomie.

We willen patiënten zo snel mogelijk activeren en mobiliseren. Wij en de omgeving nodigen de patiënt daarom uit om te bewegen, bijvoorbeeld door toegankelijke trappen en beweegfaciliteiten. De patiënt eet bij voorkeur aan tafel op de kamer of ergens anders op de afdeling of in het ziekenhuis. De patiënt wordt gestimuleerd om zelfstandig te zijn. Vitaliteit en een gezonde omgeving zorgen voor een beter genezingsproces en een optimale werkomgeving.

Slim ziekenhuis

Hoe slim wordt onze nieuwbouw? Nieuwbouw leent zich voor allerlei innovaties voor een heus smart hospital. Een duurzaam en energie-efficiënt gebouw. Met veel comfort en dat goed beheerd kan worden. Het ETZ speelt in op technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we met minder inspanning betere zorg kunnen verlenen.

Denk aan het werken met sensoren om ruimtecondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid te regelen. Ook systemen om brand te voorkomen, op te sporen en te bestrijden (bijvoorbeeld een sprinkler) zijn onderdeel van een smart hospital. Het gebouw is zo ontworpen dat alle doelgroepen snel in veiligheid gebracht kunnen worden bij calamiteiten zoals brand.

Nu wordt het ziekenhuis qua beheer, onderhoud en schoonmaak vaak op dezelfde manier en op gezette tijden uitgevoerd. In een slim ziekenhuis voeren we beheer en onderhoud uit op basis van gebruik en behoefte. Is een toilet niet gebruikt? Dan hoeft deze niet schoongemaakt te worden. Een zwaar bevuild toilet daarentegen moet eerder schoongemaakt worden. Het verwisselen van verlichting wordt gepland op basis van het daadwerkelijke aantal branduren van de verlichtingsbron.

Innovaties

In de nieuwbouw is het mogelijk om de locatie van bedden en apparatuur zoals infuuspompen te bepalen. Dat kan door track en trace te gebruiken. Zo’n volgsysteem helpt zorgverleners om snel en efficiënt de juiste hulpmiddelen voor patiëntenzorg te gebruiken.

Voor patiënten kunnen we slimme veiligheidsmaatregelen invoeren. Zoals val- en dwaaldetectie en patiënten voorzien van een soort noodknop waarmee ze kunnen alarmeren en gelokaliseerd kunnen worden. We kijken daarbij ook naar domotica: het op kamerniveau bedienen van verwarming, ventilatie, televisie en verlichting. Voor zorgverleners krijgen we een Medisch Alarmerings Systeem (MAS) voor monitoring en het doorsturen van oproepen en alarmeringen naar een handset.

In het nieuwe smart hospital gaan we nog meer dan nu gebruik maken van beeldvormende technieken in de diagnose- en de behandelfase én van geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van medische technologie.

Hoe bouwen we pandemiebestendig? 

Worden de ervaringen die het ETZ opdoet in de coronacrisis meegenomen in de nieuwbouw?
Wat zijn de lessen uit de praktijk? Denk bijvoorbeeld onder meer aan aparte looproutes voor patiënten en medewerkers, de zonering in het ziekenhuis en aandacht voor ventilatie van de verschillende bouwdelen. We kijken ook naar de manier waarop we verpleegafdelingen, die we nu tijdelijk als corona-afdelingen inrichten, makkelijker kunnen omzetten als de capaciteit moet worden uitgebreid.

Daarnaast bestaan de nieuwe verpleegafdelingen uit alleen eenpersoonskamers. Deze vergroten privacy van de patiënt. Eenpersoonskamers verhogen bovendien de kwaliteit van zorg want verpleegkundigen kunnen door de privacy beter doorvragen en een diagnose stellen. De patiënt voelt zich vrijer om te praten. Ook verlagen we met eenpersoonskamers het risico op infecties. Bovendien kunnen eenpersoonskamers in het geval van een pandemie als isolatiekamer functioneren.